Barpoint Mobile AS er tilbyder av løsninger rundt tingenes internett, mobilt innhold, skilter og merking for det norske marked. Barpoint leverer bedriftsinterne såvel som markeds­orienterte løsninger for norsk industri og næringsliv.

Vår virksomhet er innrettet mot bedrifter som ønsker å dra nytte av muligheter som NFC, tingenes internett og annen ny teknologi gir. Vårt mål er å forenkle – å gjøre det enklere for din virksomhet – å ta i bruk de mange nye mulighetene.

Barpoint Mobile AS
Org. nr: 995 391 384 MVA.
Barpoint ble etablert i 2010.

E-post: barpoint@barpoint.no
Telefon: 328 323 88
Barpoint driver også nettbutikken RFIDbutikken